member sign-in
Forgot password? Create new account Close

„Creşterea Competitivităţii Economice” - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

2010 May 23

Eficientizarea și dezvoltarea afacerii prin implementare a unui sistem integrat pentru relații cu clienții (CRM-Customer Relationship Management)

 


 

București, 23.05.2014

SC PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL,cu sediul în str. Washington, nr.48, ap.5, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 011796, derulează, începând cu data de 10.04.2014, proiectul “Eficientizarea si dezvoltarea afacerii prin implementare a unui sistem integrat pentru relatii cu clientii (CRM-Customer Relationship Management)“, cod SMIS 47290, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, prin Ministerul pentru Societatea Informațională în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.087.334,57 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 399.662,84 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 11 luni.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea eficienței economice și dezvoltarea societății comerciale PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL, prin implementarea unui sistem integrat care centralizează angajaţii, procesele şi datele din companie astfel încât să poată servi mai bine clienţii, să crească gradul de fidelizare al acestora, și anume sistemul de management a relației cu clientii CRM (Customer Relationship Management) și upgrade-ul infrastructurii IT – hardware și software sprijinind competitivitatea economică şi valorificarea potenţialului TIC.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Andreea HARZA
Funcţie: Project Manager
Harza Andreea – Project Manager
Telefon: +40213213749, fax: +40213236570
email: andreea.harza@provision.ro